Personlig coaching hos Eva Merrild

Hos mig er coaching et personligt møde mellem klient og coach, hvor aktiv lytning, nærvær og rummelig støtte i tillidsfulde og trygge rammer skaber vækst og udvikling. Jeg respekterer de etiske regler vedrørende tavshedspligt. Alt hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt.

Personlig coaching er baseret på en professionel dialog, der tager udgangspunkt i personlige eller arbejdsmæssige emner, grundtanker og problemstillinger. Coaching kan give dig overblik og indsigt. Du får afdækket dine vaner, mønstre, og overbevisninger. Det skaber viden og motivation til forandringer hen imod de mål, der giver overskud og succes. Processen kan støtte dig i at fastholde eller genfinde dine ressourcer og personlige kvaliteter.

Jeg tilbyder dig motivation og støtte, så du bliver i stand til at opdage og udnytte dit indre potentiale og ressourcer fuldt ud og træffe de valg på din vej, der er nødvendige for, at du kan komme videre i den retning, du vil og tage lederskab i dit eget liv.

Med fokus på kroppen og følelsernes intelligens kan det hjælpe til at bevidstgøre fortidens indflydelse og tankeformer samt frigøre gamle holdninger, mønstre, blokeringer og uhensigtsmæssige overbevisninger på det fysiske og psykiske plan.

Du kan bruge mig til


 • Personlig udvikling
 • Klarhed og overblik over en situation
 • Prioritering af din tid
 • Prioritering af dine værdier
 • Motivation og støtte undervejs
 • At nå et konkret mål
 • Nye vaner og udfordringer
 • At træffe gode valg for dig
 • Forebyggelse og afhjælpning af stress
 • Styrkelse af din livskvalitet
 • At få større glæde og tilfredshed i dit liv
 • Støtte og hjælp ved livskriser, depression, udbrændthed
 • Støtte og hjælp ved følelsen af tab, sorg, angst og vrede
 • Støtte, når livet synes uoverskueligt eller gør for ondt
 • Hjælp ved følelsen af utilstrækkelighed og manglende selvværd
 • Fokus på karriere og uddannelse
 • At støtte op om drømme og behov, du ikke får opfyldt
 • Forståelse for hvad der evt. bremser dig
 • At få konkrete redskaber til bedre kommunikation

Behandlingstid og interval


Første gang 90 minutter, derefter typisk 45-60 minutter.
Anbefalet forløb 4-10 gange afhængigt af behov og udfordringer
Tid og sted efter dit behov

Motivation


Udvikling og forandring kan være ganske udfordrende at komme i mål med. Det kan kræve både mod og vilje. Selv om det er positive forandringer, skal vi bevæge os ud af vores komfortzone, og det kan være både sårbart og følelsesmæssigt udfordrende. Som din personlige coach vil jeg motivere dig til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i dit liv, til udfoldelse af dig selv og dine drømme.

Du kan altid kontakte mig for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare, om coaching er noget for dig.