Har organisationen en pligt til at være med til at genopbygge relationerne i de forskellige teams?

Har organisationen en pligt til at være med til at genopbygge relationerne i de forskellige teams?

Personligt mener jeg, at organisationen har en fordel i at sætte skub i de gode processer, som på den lange sigt skal være med til at skabe vækst i forretningen. Ændringerne i organisationen medfører tvivl og uro, og tilliden til forretningen skal genopbygges. Det skal løses, og det er her vi skal bruge ”vores nøgle”. En fælles nøgle, som vi sammen bruger til genopbygning af relationer, fokus på kommunikation og stille ydmyge og nysgerrige spørgsmål.

Ifølge Schein (2014) skal du være bedre til er at turde at stille spørgsmål, inden du tilbyder hjælp. Vi skal opbygge vores relationer. Vi må sammen finde et trygt rum til at være nysgerrige, spørge ind til hinanden og være ydmyge. I det relations skabende rum er det ikke tilladt at være belærende. Her må du lytte, anerkende og være nysgerrig på det, du ikke kender svaret på. Det kan være spørgsmålet om en hverdagsagtig ting, men ligeledes mere komplekse spørgsmål. Men det er en kunst at stille de rette spørgsmål. Derfor kræver det et trygt, et anerkendende og tillidsvækkende rum at være i for at genopbygge tilliden. Der er forskellige niveauer for at opbygge en tillidsvækkende kommunikation: ydmyghed, beundring og her & nu relationen. Ydmyghed bygger oftest på en relation til en lidt ældre person.

Beundringen til en person som har en højere status eller som du ser op til. Den sidste er her & nu relationen, som er den sværeste. Det er her teamwork og fællesskab kommer i spil. Det kan være, at der opstår en ny situation på arbejdspladsen. Vi skal løse en opgave, som vi er forpligtiget til, men der opstår tvivl om processen (Schein,2014). Måske er tilliden og trygheden blevet væk. Den skal genskabes igen. Processen skal faciliteres og styres undervejs. Redskaberne er dialog, læring, workshops og bevågenhed. Det er her jeg kommer i spil.

Fokus på dialog og læring.

Afsæt i det enkelte team og den enkelte medarbejder. At hjælpe med design og udvikling af jeres fælles nøgle, der skal bringe teamet på kurs igen gennem de nye ændringer. Med et pragmatisk og agilt mind-set bringer jeg fokus på tillid og værdi. Et overordnet planlagt forløb i tæt dialog med jer. Sammen afstikker vi kursen, der kan fremme en god kommunikation i hele organisationen med udgangspunkt i tillid, tryghed og opbygning af relationer.

Mit bidrag er at understøtte, formidle og videreudvikle viden - herunder forbedring og forankring af metode og processer. Min passion er at gøre en forskel og inddrage den enkelte i læringsprocessen samt være proaktiv i forhold til udvikling og implementering af arbejdsgange. Jeg inddrager Barett, Schein, Alling samt de visuelle kompetencer og refleksionsstrategier i forhold til at have fokus på den enkelte medarbejder. Som person er jeg ambitiøs og bruger min tid til research, der går i dybden med et givent projekt for at nå målet. 

Sammen genskaber vi tilliden i organisationsændringen 

Kilder:

Alling, H. (2016). Spil jer til mere tillid. Væksthus for ledelse. Retrieved 25-1-19 from https://www.lederweb.dk/personale/teamledelse/artikel/140263/spil-jer-til-mere-tillid

Barett, R. (2000). Slip virksomhedens sjæl løs. Bølgen

Schein, E. (2014). Spørg – den ædle kunst af at spørge ydmygt i stedet for at belære. Gyldendals Business